Chân Long Giáng Thế Chân Long Giáng Thế
9/10 1911 bài đánh giá

Trang chủ > Tin tức > Sự kiện > Hoạt động đặc biệt

Hoạt động đặc biệt

 

 Chư vị anh hùng thân mến!

 

 

Để hỗ trợ chư vị anh hùng tham gia giải đấu Chân Long Đế Vương mạnh mẽ hơn, Chân Long Sứ Giả xin gửi tới chư vị anh hùng Hoạt Động Đặc Biệt.

 

Thời gian diễn ra sự kiện từ 00h' ngày 23 tới 23h59' ngày 26 tháng 4 

Hoạt Động Đặc Biệt

  Trong thời gian diễn ra sự kiện chư vị anh hùng sẽ được mua thêm lượt Long NgưCát Tinh Cao Chiếu.

  Số lần mua thêm lượt Long Ngư khi nuôi sẽ có 100% ra Tử Long Ngư hoặc Kim Long Ngư

Lưu ý:  Tỉ lệ 100 % ra Tử Long Ngư và Kim Long Ngư sẽ chỉ tính số lần chư vị mua thêm lượt Long Ngư chứ không tính số lần chư vị có hằng ngày.

Chân Long Sứ Giả