Chân Long Giáng Thế Chân Long Giáng Thế
9/10 1911 bài đánh giá

Trang chủ > Tin tức > Hệ thống Cấp VIP

Hệ thống Cấp VIP

Chư vị anh hùng thân mến,

Xin giới thiệu với các bạn hệ thống Cấp VIP của Chân Long Giáng Thế.

Các bạn có thể xem chi tiết bằng cách ấn từ trang chủ:

Tỷ lệ quy đổi: 1 Xu = 100 VND

VIP 1: Nạp 100 Xu

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 3 lần 1 ngày

Miễn phí khởi động Tiệm Đạo Cụ

Miễn phí khởi động Tàng khố

Mua số lần thách đấu tại Võ Đài

Nhận Lễ bao 100 000 Bạc

Thành viên Bang Hội có thể dâng Tô Hợp Hương

Bái Quan Công dâng Tô Hợp Hương, Chúc Phúc *120 lần, Danh Vọng+100


VIP 2: Nạp 500 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1

Làm mới Nhiệm vụ hàng ngày

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 5 lần 1 ngày

Mua vị trí cường hóa thứ 3

Bỏ đóng băng thăng cấp Kỳ Thuật

Thời gian luyện công kéo dài 24 tiếng

T.viên Bang có thể dâng Thiên Mộc Hương

Bái Quan Công dâng Thiên Mộc Hương

VIP 3: Nạp 1000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-2

Có thể huấn luyện cấp độ Bạch Kim

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 7 lần 1 ngày

Tự động tham chiến Doanh chiến

Có thể hiển thị đồng đội theo sau

Làm mới trong Thương Nhân Thần Bíg

Sử dụng Dục Hỏa Trùng Sinh 5 lần trong Boss Chiến, nhận thêm lực chiến đấu

Sử dụng Xu cổ vũ trong Boss Chiến và Doanh chiến

Làm mới phụ bản Tinh Anh 1 lần

Tăng thêm 5 lần làm mới leo tháp Lục Đạo Luân Hồi

Mua Tiên Lộ 18 lần

VIP 4: Nạp 2000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-3

Hoàn thành ngay Nhiệm vụ hàng ngày

Đầy sao Nhiệm vụ hàng ngày của tuần đó

Có 5 lần mua Thể lực

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 9 lần 1 ngày

Có thể tự động hủy bỏ thời gian đóng băng khi cường hóa ( tiêu tốn xu)

Chức năng trực tiếp chế tạo Đơn Dược và Vật Phẩm

Chức năng Hộ tống thỉnh kinh và lập tiếp đến đích

Cổ vũ Hộ tống thỉnh kinh tăng HP và lực chiến đấu

Đang Hộ tống thỉnh kinh có thể triệu hồi Đường Tăng

Nâng cấp đất Dược Viên

VIP 5: Nạp 5.000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-4

Trực tiếp làm mới lên cây cấp cao nhất tại Dược viên

Đầy sao Nhiệm vụ hàng ngày của tuần đó

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 30 lần 1 ngày

Tự động Mệnh cách

Mỗi ngày có thể triệu hồi Liệp Mệnh Sư Trương Đạo Lăng 30 lần

Có thể huấn luyện cấp độ Kim Cương

Trực tiếp sử dụng Đơn Dược nhất phẩm đến ngũ phẩm

Tẩy hàng loạt trong Phong Linh

Truyền thụ cho đồng đội, nhận thêm đẳng cấp

Làm mới phụ bản Tinh Anh 1 lần

Ủy thác, tự động tham gia hoạt động

Triệu hồi Như Lai

Mua chức năng hủy vĩnh viễn thời gian đóng băng Cường hóa

VIP 6: Nạp 10.000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-5

Mua thể lực 15 lần

Nhận hàng hoạt Chiêu Tài Thần Phù

Có thể huấn luyện Chí Tôn

Trồng hàng hoạt tại Dược Viên

12 lần tăng tốc luyện công ( nhận thêm kinh nghiệm ngồi thiền trong 12h)

VIP 7: Nạp 20.000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-6

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 50 lần 1 ngày

Tự động sử dụng Chiêu Tài Thần Phù

Tự mua Thể Lực khi Càn Quét

Có thể Trực tiếp sử dụng Đơn Dược lục phẩm

VIP 8: Nạp 50.000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-7

Có Mua thể lực 25 lần

VIP 9: Nạp 100.000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-8

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 100 lần

VIP 10: Nạp 200.000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-9

Có thể Chiêu Tài Thần Phù 200 lần

Có thể tự động đổi vận Cát Tinh Cao Chiếu 10 lần

24 lần tăng tốc luyện công ( nhận thêm kinh nghiệm ngồi thiền trong 24 h)

VIP 11: Nạp 500.000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-10

Có thể sử dụng Chiêu Tài Thần Phù 300 lần

VIP 12: Nạp 1.000.000 Xu

Bao gồm tất cả tính năng của Vip 1-11

Có thể sử dụng Chiêu Tài Thần Phù 600 lần