Get Adobe Flash player

1. Thành mới

• Bàn Long Thành Lv.197~200, mở chương 3 Du Long Sơn

• Loại hình thưởng mới——Vật cưỡi

2. Thần Tây Môn Tiểu Xuy

• Tấn công hai người chiến lực cao nhất, cưỡng chế tấn công lượt sau của hai người này chỉ có thể xuất chiêu công phổ thông; Đồng thời bản thân nhận một hiệu quả vô địch tất cả sát thương trực tiếp đều là 1, tiếp tục 1 lượt. Hiệu quả mạnh hơn Nhất Kiếm Định Càn Khôn

3. Mệnh cách mới

• Tăng mệnh cách Thiên Mệnh Thiểm, tăng cấp tránh né và chính xác

• Tăng mệnh cách cam Thiên Quân Vạn Mã, tăng điểm tiên công

4. Tiên Minh

• Cửa hàng Tiên Minh, thông qua tiêu hao cống hiến Tiên Minh có thể mua Thẻ Hồn

• Bảo tàng thí luyện quán quân Tiên Minh, chỉ có quán quân Tiên Minh Chiến mới có thể tham gia

5. Trảm yêu trừ ma

• Mỗi một giờ hàng ngày sẽ ngẫu nhiên tại một thành xuất hiện NPC quái

• Cài tên quái theo 12 canh giờ

• Nhận được các loại tài nguyên, có tỉ lệ cực thấp nhận được dược bát phẩm

6. Trợ giúp hảo hữu

• Thời kỳ đầu mở đến cấp 100, hai người tham gia

• Hai bên thăng cấp đều nhận được thưởng EXP, lễ bao cấp và cách chơi thưởng độ sôi nổi

• Cấp hai bên không được vượt quá 5 cấp

next-to

1. Phong Thần Chi Chiến

• Ưu hóa tính năng tế bái, sửa thành hình thức trên giao diện, có thể hiển thị quán quân nhiều kỳ

2. Song Long Hội

• Đã có tổ đội tự động báo danh

3. Biểu hiện Đao Ba Thố

• Vip1 tăng thêm biểu hiện chat——Đao Ba Thố

next-to