Get Adobe Flash player

1. Thành mới

a) Mở thành mới: Thượng Cổ Cấm Địa

b) Chương 1,2,3: Khô Mộc Lâm, lv.201~204

2. Gia viên phu thê

a) Mở đình viện, gia viên phu thê, có thể mua dụng cụ gia đình, dụng cụ gia đình có tính năng, sinh ra tài nguyên, thêm kho…

b) Thăng cấp tính năng “Gia Viên”

a) Thăng cấp “Gia Viên” thành “Trang Viên”, tính năng mạnh hơn, nội dung phong phú hơn

c) Võ đài thiên thê, Thiên Thê Đệ Nhất

a) Thông quan Bất Quy Sơn Mật Đạo(1) mở, căn cứ theo cấp người chơi quyết định điểm ban đầu

b) Người chơi qua khiêu chiến đối thủ nhận điểm và vinh dự, vinh dự dùng đổi đạo cụ trong tiệm vinh dự.

c) 24h hàng ngày sẽ phát thưởng vinh dự theo điểm và làm mới bảng điểm, TOP10 nhận thêm thưởng

d) Hàng ngày chỉ có 10 lần khiêu chiến

3. Phòng vật cưng

a) Rút lấy vật cưng

b) Vật cưng có thể tăng thuộc tính nhân vật

c) Hàng ngày có nhiệm vụ vật cưng, vật cưng chiến đấu có thể nhận thưởng

4. Câu Cá

a) Tăng tính năng mới, câu cá

b) Thông qua hoạt bát nhận cần câu, câu cá có thể nhận thưởng

5. Dược Cửu Phẩm

a) Có thể nhận được qua hoạt động

b) Sử dụng bằng cách chọn tướng muốn và click vào dược

click

5. Trận tối cường

a) Tăng đồng đội trước đó chưa thêm

b) Cung cấp chiến đấu và thưởng xếp hạng, vinh dự võ đài TTG

6. Hạnh vận liệp yêu

e) Liệp yêu sinh ra mảnh ma thạch và hiệu quả hạnh vận

7. Tiên Đạo Hội

a) Điều chỉnh thưởng, tăng mảnh ma thạch

b) Ưu hóa

c) Hủy hạn chế bố trận người thắng

8. Song Long Hội

a) Điều chỉnh thưởng, tăng mảnh ma thạch

9. Điều chỉnh thưởng hoạt động phúc lợi, tiêu phí

a) Vân Du Thương Nhân

b) Tài Thần Tiền Trang

c) Tiêu phí rút thưởng

d) Rèn luyện hàng ngày

e) Thiện Tài Đồng Tử

10. Thương nhân thần bí

f) Tăng mới tính năng kỳ trân dị bảo, 20:00 hàng ngày làm mới thương phẩm thần bí, mỗi lần 4 loại

g) Thông quan Cổ Thành Phế Hư(9) mở

11. Thương nhân ngọc bài

b) Tăng dung lượng hạn giờ mua thương nhân ngọc bài

c) Thông quan Thần Ma Chiến Trường(9) mở

d) Có thể dùng HNB đổi thương phẩm loại tài nguyên

12. Thu hàng loạt

a) Thu hàng loạt tất cả tính năng icon

13. Sửa thưởng hoạt động

d) Thẻ Bài Đại Sư: Tăng ma thạch

e) Báo đáp nạp xu: tăng ma thạch

14. Hoạt động Psy

a) Sửa thưởng hoạt động Psy, tăng thưởng ban đầu, đồng thời tăng thêm 1 mục thưởng

15. Kỳ thuật tiên minh

a) Tăng tính năng lên 10 cấp

16. Túi đồ Long Châu

a) Mở rộng túi đồ

17. Sư Vương Tranh Bá

a) Giảm số điểm nhận thưởng thấp nhất còn 30

18. Mở bảo thạch thứ 3 phụ ma

a) Mở bảo thạch thứ 3, vị trí là chiến hồn(nguyên thần)

b) Tăng thuộc tính là tiên công

19. Ưu hóa trợ lý

a) Trợ lý tăng võ đài TTG

click