TÍNH NĂNG MỚI
 • Trận tối cường
  • Mỗi người chơi có thể chọn 5 đồng đội tùy ý ra trận, thuộc tính đồng đội của tất cả người chơi giống nhau, đồng đội khác nhau sẽ có chút khác biệt
  • Tiến hành thi đấu trên toàn server để xếp hạng thắng nhiều nhất, liên thắng nhiều nhất
  •  
 • Thiên Địa Chi Luân Tiên Giới
  • Thưởng mảnh đồng đội, mảnh Dị Thú, Linh Bảo cấp thấp, các tài nguyên
  • Có thể nhận qua cấp thưởng, thứ tự cố định, hình thức rút thưởng
  • Tiếp tục quay có thể nhận điểm tiêu hao, có thể đổi thưởng
  • Tư cách tham dự cần nhận Thẻ Hoạt Động, hàng ngày có khôi phục lượt miễn phí, cũng có thể dùng xu để tiến hành
  •  
 • Hệ thống Thành Thánh
  • Đồng đội thành thần có thể mở ra, đồng đội mở lần 1 là Tôn Ngộ Không
  • Cần tiêu hao tài nguyên Thành Thánh kích hoạt 6 bộ phận, mỗi bộ phận có thể kích hoạt 1 tính năng nhỏ(Thuộc tính), kích hoạt toàn bộ là có thể thành thánh, kích hoạt tuyệt chiêu mới, Thiên Tru Địa Sát Cấp 5
  •  
 • Thần Panda
  • Tấn công toàn bộ, giảm HP toàn bộ địch, tạo thêm sát thương và thêm thiêu đốt, mỗi lượt tổn thất máu và phòng ngự, trong 3 lượt
  • Bị động: tử vong sẽ tạo ra phân thân, hóa thành 3 con Panda là Đoái Trạch(Võ thánh, tấn công hàng dọc, choáng), Li Hỏa(Tướng tinh, phòng ngự vĩnh cửu bá thể), Tốn Phong(Thuật sĩ, tăng ích toàn bộ, tăng máu, phòng ngự, sĩ khí), số người lên trận không thể vượt qua 9 người. Hiệu quả mạnh hơn Viêm Ngục Cấp 3
THAY ĐỔI
 • Nhiệm vụ chính mới
  • Nhiệm vụ chính mới, tăng cơ chế tại server số người thông qua càng nhiều độ khó càng giảm
  •  
 • Kim Châu
  • Thả Kim Châu thứ 3
  •  
 • Huyết Mạch Tâm Hồn
  • Tăng hiển thị Huyết Mạch Tâm Hồn trên thuộc tính Huyết Mạch
  •  
 • Thiên Cương Địa Sát
  • Ưu hóa biểu tượng Thiên Cương Địa Sát
  • Tên tuyệt chiêu cấp cao nhất của Thần Dương Tiễn sửa thành Vô Cực Bá Thể(thay thế Thánh Bá Thể)
  • Tất cả người chơi khởi động tính năng Thiên Cương Địa Sát đều nhận được đền bù 100 Hoàng Ngọc Bài
  •  
 • Đồng đội lên Thần
  • Thêm Thần Thập Cửu Muội
  •  
 • Chiến Trường Tự Định Nghĩa
  • Sửa Thần Thông và Tuyệt Chiêu thành phân phối mặc định, người chơi chỉ cần điều chỉnh trận hình và quy tắc, độ khó khiêu chiến là được
  •  
 • Sửa Hoàng Thiên Hóa
  • Tăng tuyệt chiêu Hoàng Thiên Hóa, sửa Tiên Chế thành bị tấn công vật lý từ xa sẽ phản kích
  •  
 • Kho Lễ Bao
  • Tăng tính năng Kho Lễ Bao, chỉ có thể dùng đặt các loại lễ bao
  •