Get Adobe Flash player

1. Thành mới

Bàn Long Thành cấp 195~196, mở chương 1 Ngọa Long Đàm

Cốt chuyện mới, khiêu chiến nhiệm vụ chính mới

2. Cực Vui cuối tuần

Hoạt động cuối tuần, tăng hoạt bát

Hoạt động tổ đội TTG

Chiều cuối tuần

3. Hoạt động leo tháp Tân Tiên Giới

Hoạt động tổ đội TTG

Chiều cuối tuần

4. Thẻ Hồn

Thu thập các loại Thẻ Hồn dùng để kích hoạt thẻ bài

Các loại thẻ bài tương ứng thu thập thành công có thể kích hoạt thuộc tính tăng tương ứng

Thu thập càng nhiều thẻ bài, thuộc tính đồ giám có thể kích hoạt hoặc tuyệt kỹ càng nhiều

5. Thí luyện Tiên Minh

PVE, hình thức khiêu chiến tổ đội

6. Tân Tiên Giới Phế Hư

Mỗi ngày có thể tại TTG Phế Hư tìm kiếm nhận mảnh Ngọc Bài và thưởng khác

Thông qua trao đổi với người khác tại TTG thu thập đủ 8 mảnh là có thể đổi thưởng

1. Kim Tra Biến Thân

Kim Tra Biến Thân

2. Độ hoạt bát

Tăng mục độ hoạt bát

Điều chỉnh tính năng tìm lại thành có thể tối đa tìm lại số lần của 3 ngày trước

3. Phòng Luyện Công

Tăng khoảng thời gian hoạt bát, 7:00~19:00(Tạm thời)

Luyện công trong khoảng thời gian hoạt bát bắt đầu nhận tăng 20%

4. Thăng cấp thẻ đặc quyền

Tăng thẻ nửa năm, thẻ năm

Nhiều đặc quyền hơn, nhiều thưởng hơn

5. Ưu hóa Phong Thần Chiến

Ưu hóa biểu hiện Lôi Đài, tăng thể hiện chiến báo, tăng tính trực tiếp

Tăng kết nối thư nhắc nhở

6. Điều chỉnh độ khó phụ bản chính mới

Điều chỉnh giảm quy tắc hạ độ khó, tăng giới hạn giảm, đồng thời mở rộng phạm vi đến TTG