Get Adobe Flash player

1. Tiên Minh

Hệ thống bang của Tiên Giới, tiêu hao 200 xu, xưng hiệu và thưởng

Mở tạo và gia nhập, cài minh chủ và phó minh chủ, duy trì tính năng tố cáo bang, tính năng tập hội sở

Rời khỏi Tiên Minh trong 3 ngày không thể gia nhập

Người quản lý——NPC Tiên Giới

Tập hội sở mới, NPC tập hội sở

Cấp Tiên Minh, căn cứ theo tổng hoạt bát của tất cả mọi người và thăng cấp

Cấp 1 mở Tiên Minh Thụ, mỗi ngày có thể hứa nguyện và chúc phúc nhận thưởng

Mở chat Tiên Minh

Mở quyên tặng nhận điểm cống hiến, điểm cống hiến dùng để thăng thuộc tính Tàng Kinh Các Tiên Minh, chia thành thăng đồng đội và thăng nhân vật, người rời bang trả lại điểm cống hiến

Mở Tiên Minh Chiến, sửa kiểu Tiên Phủ Tranh Bá, hình thức biểu hiện giống Hùng Bá

2. Thăng cấp thần thông đồng đội

Kỹ năng thần thông mới, sửa và tăng mạnh thần thông cũ

Vẫn sử dụng linh khí, nhưng cần cấp Ngũ Hành Tiên Thạch để mở khóa

3. Mở Ngũ Hành đồng đội

Mở Ngũ Hành Tiên Thạch, dùng trang bị cho các đồng đội

Cách thăng cấp giống nhân vật

4. Hoạt động tích lũy đăng nhập

Kiểu tuần hoàn, cài thưởng đăng nhập tích lũy, 7 ngày là một vòng tuần hoàn

Hoàn thành vòng tuần hoàn 1 sẽ bắt đầu vòng tuần hoàn 2, thưởng cũng sẽ thăng cấp

Số lần tuần hoàn có thể làm 3 lần

5. Đồng đội mới-Thanh Long

Phản lại phép thuật, hút trộm BUFF

Hình thức Thành Tiên Chí nhận được

Có biến thân

6. Phong Thần Chiến (Giải Đấu Mới)

Toàn bộ người chơi cấp 100 trở lên(Thông quan Đông Doanh 9) sẽ khởi động, cần người chơi chủ động báo danh

Cứ 10 cấp phân phối thành 1 võ đài, các võ đài độc lập

Mỗi người chơi có 3 đối tượng khiêu chiến độ khó, độ khó chia theo chiến lực, có 10 lần, 3 độ khó tương ứng với 3 điểm thưởng, độ khó càng cao thưởng càng lớn

Sau 5 ngày, sẽ lấy ra người chơi điểm cao nhất mỗi tổ(10 người) tiến hành thi đấu Lôi Đài

Thi đấu Lôi Đài ngày thi đấu là 21:00~21:30 của ngày thứ 6, người chơi khác trước khi bắt đầu thi đấu có dự đoán ủng hộ

Quán quân thi đấu Lôi Đài là người chơi chiến thắng cuối cùng

Lôi Chủ cuối cùng nhận vinh dự cao nhất và thưởng, có thể nhận vật cưỡi, xưng hiệu, có tỉ lệ nhận Sách dược bát phẩm

1. Khung chat

Mở chat Tiên Minh

Tăng chat Tiên Minh

Ưu hóa UI khung chat

2. Thay trang bị hàng loạt

Thay trang bị hàng loạt tăng chọn Ngũ Hành Tiên Thạch

3. Quay Ngũ Hành

Độ thành thục, bỏ qua hình ảnh

4. Linh Bảo

Mở thêm 2 linh bảo mới, sửa tỉ lệ bạo kích

5. Phong linh

Lặp lại 1 vòng Lục Đạo Luân Hồi

Thông quan có thể kích hoạt tăng thuộc tính các vị trí linh kiện

Đạo duyên đổi vật phẩm thăng cấp, có thể dùng xu mua

6. Sử dụng hàng loạt

Tăng tính năng sử dụng hàng loạt đạo cụ thể lực và kinh nghiệm đơn