Get Adobe Flash player
tinh nang thay doi

1. Hệ thống kết hôn

a) Mở tính năng kết hôn người chơi cùng server

b) Nhiệm vụ kết hôn, tăng thân mật

c) Thương thành kết hôn, mua thẻ đổi tên, thoát thai hoán cốt hoàn, pháo hoa…

d) Trường cảnh kết hôn

e) Tuần du kết hôn

f) Bộ đồ kết hôn(Có thể chiến đấu)

g) Xưng hiệu kết hôn

h) Thương thành Nguyệt Lão có thể tăng bộ đồ tình nhân

i) Bảo rương phu thê, hàng ngày có thể nhận miễn phí và mua thêm

j) Mở tính năng li hôn

k) Pháo hoa tăng thưởng

l) Ưu hóa sửa tên

2. Sửa tên, giới tính

a) Có thể sửa tên và giới tính

b) Đã kết hôn không thể sửa giới tính

c) Hình thức dùng đạo cụ, mua trong thương thành kết hôn

3. Bát Tiên Quá Hải

a) Tăng Bát Tiên Quá Hải 2, kiểu chiến đấu giống như trước, tăng mới cửa và quái vật

b) NPC tử vong sẽ giảm thuộc tính toàn bộ

c) Thông quan có thể mở khóa tăng thuộc tính thần binh và giới hạn

4. Tăng Thần Binh

a) Mở tăng Thần Binh, tiêu hao Khí Hồn và bạc tăng thuộc tính thần binh

b) Thuộc tính tăng và giới hạn chịu hạn chế tiến độ của Bát Tiên Quá Hải(2)

5. Long Châu mới

a) Nhận thông qua Long Cung Thám Bảo, hàng ngày điểm đạt tối đa có thể nhận tiêu chí thưởng, sau khi nhận được số lượng nhất định có thể đổi Long Châu mới

b) Long Châu mới không thể thượng cung nhận được, chỉ có thể nhận qua hoạt động

c) Hiệu quả tăng sát thương toàn thể, ngẫu nhiên có hiệu quả tăng ích

6. Boss TTG

a) Có thể cài tự động tham chiến, tính năng giống tự động Trận Doanh Chiến, boss server

7. Bảo Thạch

a) Tăng thuộc tính, tăng sát thương, miễn giảm sát thương

b) Tự đeo ô bảo thạch trên trang bị

c) Hợp thành, khảm

8. Tích Điểm qua cửa

a) Tích điểm qua cửa trò chơi mini, trò chơi tích điểm trước đó thành trò chơi qua cửa

b) Thưởng mảnh bảo thạch

c) Phát thưởng theo tiến độ qua cửa

1. Bát Tiên Quá Hải

a) Giảm độ khó Bát Tiên Quá Hải(1), giảm 20%

2. Hợp Ngọc Bàn

a) Xác xuất ưu hóa và sinh ra

b) Yêu cầu đánh dấu trong khung chat không giống nhau

3. Ngũ Hành Chi Linh

a) Tăng tính năng trang bị hàng loạt

4. Sư Vương Tranh Bá

a) Giảm tần suất mở, điều chỉnh là 1 tuần 1 lần

b) Tăng cao số lễ bao thưởng đơn, gấp 3 ban đầu, đồng thời tăng loại thưởng

c) Thời gian phân phối từng vòng chưa thành công, sẽ giảm yêu cầu tối thiểu phân phối là 10 người, 10 người trở lên(Bao gồm 10) sẽ mở thi đấu, số chẵn bằng điểm, bên số lẻ có thể nhiều hơn 1 người

d) Ưu hóa tần suất tấn công sư vương, giảm thời gian thi đấu

5. Khiêu chiến tự do

a) Căn cứ theo số sao tích lũy đã chọn, đạt điểm nhất định hệ thống sẽ kết thúc

b) Sau khi hệ thống kết thúc hàng ngày có thể nhận lễ bao khiêu chiến tự do

6. Khiêu chiến cực hạn

a) Theo kết quả khiêu chiến từng cửa tích lũy số sao

b) Mỗi cửa đạt điểm nhất định có thể trực tiếp nhận số lượng cửa hiện tại

c) Khi đầy số lượng tất cả cửa, hệ thống sẽ kết thúc, hàng ngày có thể nhận lễ bao khiêu chiến cực hạn

7. Thương nhân thần bí

a0 Tăng thương phẩm mới, ưu hóa tỉ lệ

8. Chiến thiếp

a) Hủy hệ thống, thưởng chuyển đến Bí Cảnh Thám Bảo

b) Chưa mở tính năng Đạo Duyên sẽ không nhận được

9. Ngũ Hành Thiên Nghi

a) Quay 1 lần có thể nhận điểm

b) 10 lần quay có thể tăng thêm 1 lần quay

10. Hỗn Độn Hư Không

a) Hủy hạn chế thời gian, sửa thành một ngày có thể tìm 4 lần

11. Xem kết quả chiến đấu

a) Tăng VIP4 có thể xem kết quả PVE