Đồng đội
 • Thêm đạo cụ chuyên dùng của Tử Tình.
 • Thêm Thần giáp ban đầu trong chiến trường
 • Bán trong thương thành đạo duyên, sau khi chiêu mộ Tử Tình mới có thể mua
Ưu hóa nhắc nhở hoạt động trong game
 • Thêm nhắc nhở hoạt động trong game
 • Hoạt động Tân Tiên Giới bắt đầu sẽ có thông báo phía góc dưới bên phải, bấm vào để tham gia
Giao diện
 • Ưu hóa giao diện biểu tượng. Khi đưa đủ điều kiện cấp độ để tham gia PVE hoặc không thể tiến hành khiêu chiến sẽ không xuất hiện biểu tượng. Đủ điều kiện biểu tượng sẽ xuất hiện
 • Ưu hóa tab đồng đội trong Huyết mạch
Hoạt động trong game
 • Boss Tân Tiên Giới: 9h tối hàng ngày bắt đầu. Mỗi khu Tân Tiên Giới sẽ lần lượt mở Sư vương tranh bá: 20:30-22:00 thứ 2, 4, 7
 • Thỉnh kinh: T7, CN mở hoạt động Lập Địa Thành Phật, đồng thời hộ tống 2 sứ giả, tăng phần thưởng
 • Thương nhân vân du: thêm các vật phẩm, cảnh giới, khí hồn… Toàn bộ Tân Tiên Giới có giới hạn về số lượng mua, mỗi người cũng bị giới hạn số lượng mua
Trang bị cam
 • Sửa thưởng Tiên đạo hội
 • Tăng thêm phần thưởng mảnh trang bị cam để đội trang bị cam. Thuộc tính trang bị trước đó giữ nguyên.
 • Trang bị cam không thể cường hóa nhưng có thuộc tính tương đối cao. Trang bị cam có các đoạn cấp độ khác nhau.
 • Trang bị cam có thể phân giải thành lượng mảnh ghép nhất định, dùng để đổi lại lần nữa
So sánh chiến lực
 • Các hệ thống trong game tăng thêm hiển thị so sánh chiến lực, so sánh khoảng cách hai bên rõ ràng hơn.
 • Có thể tiến hành tăng các chỉ số thấp hơn
 • Thông quan Thục Sơn Mật Đạo (1) sẽ mở
Mini game tại giao diện loading
 • Thêm mini game tại giao diện loading game
Hảo hữu trợ giúp:
 • Hảo hữu có thể mượn đồng đội của nhau, thay vào vị trí thay thế trên trận hình, tiên công không đổi. Có thể sử dụng trong: võ đài, chiến thiếp, võ đài thần ma, thần ma đại chiến, thỉnh kinh, phòng luyện công, sư vương, bang chiến, thần tiên đấu trí, tiên đạo hội