Get Adobe Flash player

1. Thành mới : Đế Uyển

Huyền Vũ Quốc chương 2, cấp 206~209

2. Thần Tiên Đấu Trí

a. Nhiều thể thức khiêu chiến mới

b. Sửa thể thức đấu trí cũ

c. Tăng thi đấu kiểu phòng

3. Hệ thống bộ đồ đồng đội

a. Mở bộ đồ đồng đội, có thể thay hình và biến thân

b. Nhận tăng thuộc tính, tăng tuyệt chiêu

4. Thất Tức Trận

c. Hệ thống đồng đội mới

d. 3 đồng đội, thần đồng đội là Thần Chúc Dung, Thần Lôi Công, Thần Thái Bạch Kim Tinh

5. Hiệu ứng che màn hình chiến trường

a) Giao diện cài tăng hiệu ứng che màn hình

b) Với màn hình trắng, ưu hóa tài nguyên chiến trường

click

1. Đồng Đội

a. Kinh Kha lên Thần

b. Bộ phối hợp đồng đội thành thánh

2. Độ hoạt bát

a. Tăng Ngũ Phúc Lâm Môn

b. Tăng tính năng tìm lại Ngũ Phúc Lâm Môn

3. Ưu hóa thưởng

a. Câu cá, tăng thưởng Tinh Hồn, tăng số thưởng Tiên Lệnh

b. Tiên Đạo Hội tăng thưởng Tinh Hồn

c. Song Long Hội tăng thưởng Tinh Hồn, Tiên Lệnh

4. Độ kiếp thăng cấp

a. Thăng cấp độ kiếp

b. Cách chơi mới, trưởng thành mới

5. Ưu hóa

a) Ưu đãi Thẻ Tháng, Thẻ Năm

b) Ngũ Hành Chi Linh có thể phân giải đổi

c) Truyền lần 2

6. Thưởng điểm thành tựu

a) Tăng thưởng tiến độ điểm thành tựu

7. Hoạt Động Tân Tiên Giới

a) Chiến thiếp 4 năm, hệ thống hàng ngày phát ra số chiến thiếp nhất định cho mỗi người chơi, có thể chọn để khiêu chiến, thành công sẽ nhận thưởng, có tỉ lệ nhận Tiền Kỷ Niệm 4 năm, đổi thưởng cao cấp

b) Quỹ TTG(Cổ phiếu)

click