Get Adobe Flash player

1. Giác tỉnh

• Thần Ma Tỉnh(9) mở giác tỉnh nhân vật, nhân vật có khả năng phát động 2 lần tuyệt chiêu

• Có thể cài cho nhân vật tuyệt chiêu lần 2, sau khi xuất chiêu xong tiếp tục xuất tuyệt chiêu lần 2

• 5 ô tuyệt chiêu lần 2, người chơi có thể tự phân phối thứ tự xuất chiêu

• Nhận tuyệt chiêu thông qua nhận hợp thành nguyên liệu

• Sát thương tuyệt chiêu lần 2 giảm hơn so với sát thương bình thường

2. Cấm Địa Chi Tranh

• Tổng có 50 cửa, cứ 10 cửa mở khóa 1 tuyệt chiêu lần 2

• Mỗi cửa đều nhận thưởng võ hồn và tàn quyển bảo rương, cửa bội số của 5 có thể nhận thưởng cao cấp hơn

• Sửa tước vũ khí( lượt 3 bắt đầu xuất chiêu)

3. Cấm địa chi thư

• Có thể nhận nguyên liệu tuyệt chiêu lần 2

• Có 3 hình thức rút nguyên liệu, tiêu hao và nhận mỗi loại đều khác nhau

• Tìm hàng loạt có tỉ lệ nhận kỹ năng thư hoàn chỉnh

• Trước khi đền bù có tiến hành người chơi thao tác hàng loạt

• Đủ 10 lần tìm kiếm hàng loạt, đền bù 1 lần tìm hàng loạt phẩm chất tương ứng; mỗi lần không đủ 10 lần đền bù 1 lần tìm đơn phẩm chất tương ứng

4. Thưởng đăng nhập server mới

• Hoạt động đăng nhập server mới, thưởng đồng đội Tiên Quyển Liêm Đại Tướng

• Nhận thưởng theo tình hình đăng nhập

5. Tây Môn Tiểu Xuy

• Tây Môn Tiểu Xuy mở thành thánh, tuyệt chiêu mới Kiếm Định Càn Khôn Cấp 5

6. Cấm địa thám bảo

• Phân phối đối thủ trong TTG, hai loại độ khó

• Khiêu chiến thành công nhận rương, tăng tiến độ, bảo rương sẽ thăng cấp

• Hoạt động cuối tuần

7. Gieo thưởng đăng nhập

• Đăng nhập là có thể kích hoạt bạc

• Tích lũy đủ 8 ngày có thể tiến hành gấp đôi

• Cuối cùng nhận được thưởng bạc

next-to

1. Đồng đội, thần thông

• Chỉnh lý đồng đội và giao diện thần thông, sửa thành 1 cổng vào

2. Nhiệm vụ chính mới

• Giảm độ khó phụ bản chính Thần Vực

3. Trảm yêu trừ ma

• Ưu hóa trảm yêu trừ ma

• Tăng giao diện hiển thị tình hình chi tiết của hoạt động

4. Cây Cầu Nguyện

• Có thể chọn mảnh đồng đội nhận được, đồng thời mở nhận mảnh Tôn Ngộ Không, Phương Tử Tình, Panda

• Số lần miễn phí tự động khôi phục sửa thành có thể cộng dồn

5. Đại Sư Thẻ Bài

• Tăng tính năng phân giải Thẻ Bài

• Phân giải có thể nhận điểm thẻ bài, dùng để đổi lượt rút thưởng

• Hoạt động kết thúc, thẻ bài thừa sẽ tự động phân giải toàn bộ(Trừ thẻ bài đỏ), điểm thẻ bài sẽ không xóa

next-to