Chân Long Giáng Thế Chân Long Giáng Thế
9/10 1911 bài đánh giá

Trang chủ > Kinh nghiệm > Mệnh Cách - có thể bạn chưa biết

Mệnh Cách - có thể bạn chưa biết

Chư vị anh hùng thân mến,
 Mệnh cách là một chức năng rất quan trọng trong Chân Long Giáng Thế, tượng trưng cho linh khí trời đất vạn vật. Ảnh hưởng đến mọi chỉ số của nhân vật. Nhân vật đạt cấp độ 20 sẽ mở ra chức năng Mệnh Cách.

Tại giao diện màn hình chính, bạn click chuột chọn "Mệnh Cách" hoặc ấn phím tắt  X để tiến vào giao diện "Mệnh Cách".

Từ cấp 20 trở đi, mỗi khi nhân vật thăng 10 cấp sẽ giải trừ một ô mệnh cách trên nhân vật.

Quy tắc hợp thành:

Mệnh cách có phẩm chất cao sẽ nuốt mệnh cách có phẩm chất thấp ( Vàng nuốt Tím nuốt Lam nuốt Xanh)

Mệnh cách cấp độ cao sẽ nuốt mệnh cách cấp độ thấp

Mệnh cách cùng phẩm chất, cùng cấp độ sẽ do bạn quyết định bằng cách kéo Mệnh cách cần nâng cấp thả vào mệnh cách bị hấp thụ.


Bạn có thể sử dụng nút "Hợp thành Mệnh Cách" để tiến hành tự động hợp thành theo quy tắc trên.
 
Huy Hoàng (Lv1) - Tăng 100 Công Phép (Mỗi Cấp Tăng 50 Điểm)
Thú Đằng (Lv1) - Tăng 100 Công (Mỗi Cấp Tăng 50 Điểm)
Chiến Cuồng (Lv1) - Tăng 100 Công Kỹ(Mỗi Cấp Tăng 50 Điểm)
 
Tán Hoa (Lv1) - Tăng 175 Thủ phép (Mỗi Cấp Tăng 75 Điểm)
Dạ Xoa (Lv1) - Tăng 200 Công Phép (Mỗi Cấp Tăng 100 Điểm)
Dũng Tướng (Lv1) - Tăng 175 Thủ kỹ (Mỗi Cấp Tăng 75 Điểm)
Phá Quân (Lv1) - Tăng 200 Công Kỹ (Mỗi Cấp Tăng 100 Điểm)
Nham Đả (Lv1) - Tăng 175 Thủ (Mỗi Cấp Tăng 75 Điểm)
Tham Lang (Lv1) - Tăng 200 Công (Mỗi Cấp Tăng 100 Điểm)
Nhiệt Huyết (Lv1) - Tăng 5 Sĩ Khí (Mỗi Cấp Tăng 3 Sĩ Khí)
Không Sợ (Lv1) - Tăng 2% Chống Đỡ (Mỗi Cấp Tăng 2%)
Tín Lao (Lv1) - Tăng 2% Chính Xác (Mỗi Cấp Tăng 2%)
Cát Tinh (Lv1) - Tăng 1% Né Tránh (Mỗi Cấp Tăng 1%)
Trảm Thiết (Lv1) - Tăng 2% Bạo kích (Mỗi Cấp Tăng 2%)
 
Đại Phá Hoại Thần (Lv1) - Tăng 300 Công Phép (Mỗi Cấp Tăng 150 Điểm)
Hiên Viên Kiếm Thế (Lv1)- Tăng 300 Công Kỹ (Mỗi Cấp Tăng 150 Điểm)
Bồng Long Ngộ Hổ (Lv1)- Tăng 300 Công (Mỗi Cấp Tăng 150 Điểm)
Rung Trời Chuyển Đất (Lv1)- Tăng 15 Sĩ Khí (Mỗi Cấp Tăng 4 Sĩ Khí)
Khoái Đao Loạn Ma (Lv1)- Giảm tỷ lệ Chống đỡ của đối phương 4% (Mỗi Cấp Tăng 4%)
Nhất Nguyên Phục Sử (Lv1)- Tăng 3% tỉ lệ chính xác (Mỗi Cấp Tăng 3%)
Thiên Địa Vô Dụng (Lv1)- Tăng 3% tỉ lệ Chống Đỡ (Mỗi Cấp Tăng 3%)
Thiên Kinh Vạn Hỉ (Lv1)- Tăng 2% tỉ lệ Né Tránh (Mỗi Cấp Tăng 2%)
Bá Giả Hoành Han (Lv1)- Tăng 3% tỉ lệ Bạo Kích (Mỗi Cấp Tăng 3% tỉ lệ bạo kích)
Bất Tử Điểu (Lv1)- Tăng 1000 HP (Mỗi Cấp Tăng 1000 HP)
 Chân Đại Phá Hoại Thần (Lv1) - Tăng 500 công phép (Mỗi cấp tăng công phép 500)
Chân Hiên Viên Kiếm Thể (Lv1)- Tăng 500 công kỹ ( Mỗi cấp tăng 500 công kỹ)
Chân Bồng Long Ngộ Hổ (Lv1)- Tăng 500 công ( Mỗi cấp tăng 500 công )
Vật Đổi Sao Dời (Lv1)- Giảm tỉ lệ bạo kích của đối phương 6% ( Mỗi cấp giảm tỉ lệ bạo kích của đối phương 6% )
Phá Toái Hư Không (Lv1)- Giảm tỉ lệ đỡ của đối phương 6% (Mỗi cấp giảm tỉ lệ đỡ của đối phương 6%)
Bách Bộ Xuyên Dương (Lv1)- Tăng tỉ lệ chính xác 6% ( Mỗi cấp tăng tỉ lệ chính xác 6%)
Vạn Thọ Vô Cương (Lv1)- Tăng 2000 HP (Mỗi Cấp Tăng 2000 HP)
Phi Tiên (Lv1)- Tăng 25 Sĩ Khí (Mỗi Cấp Tăng 5 Sĩ Khí)
Chu Tiên (Lv1)- Gia tăng sát thương khi bạo kích 6% ( Mỗi cấp gia tăng sát thương khi bạo kích 6%)
 
 
Thái Sơ tăng 1200 exp cho mệnh cách nuốt nó.
Mảnh Ghép Mệnh Cách có được khi triệu hồi Trương Đạo Lăng hoặc Khương Tử Nha.
 
Lên cấp 60 khi săn mệnh cách các bạn có cơ hội nhận được mảnh ghép mệnh cách. Thu thập đủ mảnh ghép, bạn có thể đổi được các mệnh cách xịn khi tiến vào mục giới thiệu của mệnh cách
 
Giới thiệu thêm về mệnh cách Chu Tiên - Gia tăng sát thương bạo kích:

Khi nhân vật đeo mệnh cách đánh xuất chiêu gây bạo kích, mệnh cách này sẽ phát huy tác dụng và gây thêm % sát thương dựa theo % của mệnh cách. Ví dụ bắn bạo kích được 100000 dmg đeo mệnh cách Chu Tiên cấp 10: 60% sẽ gây ra tổng dmg = 100000+ 100000*60% = 160000 - một con số đáng kể!
 
Phi Tiên Mệnh cách mà bất kỳ nhân vật nào cũng thèm muốn. Khi bạn có Phi Tiên, nhân vật + thêm 25 sĩ khí. Vậy điều cần thiết đầu tiên là hãy đưa Phi Tiên lên cấp 6 ( mỗi cấp + 5 sĩ khí) Đạt cấp 6 mệnh cách sẽ + 50 sĩ khí. Khi đeo vào nhân vật ( thường là nhân vật có kỹ năng

AOE), nhân vật đó sẽ xuất kỹ năng ngay lượt đánh đầu tiên (do ở lượt đầu tiên tất cả các nhân vật đều có sẵn 50 sĩ khí rồi).
 
Mệnh cách cấp độ cao cũng nâng cao tổng lực của toàn đội và ảnh hưởng đến sự tấn công trước của đội ngũ.
 
Ngoài ra chư vị anh hùng có thể thảo luận, chia sẻ mọi vấn đề liên quan đến Mệnh Cách tại đây
 
Chúc chư vị anh hùng gặp nhiều may mắn khi săn Mệnh Cách ^^
 
Chân Long Sứ Giả