Chân Long Giáng Thế Chân Long Giáng Thế
9/10 1911 bài đánh giá

Trang chủ > Tính năng > Trận Hình

Hệ thống trận hình

Trong Chân Long Giáng Thế, việc sắp xếp trận hình rất quan trọng, nó quyết định thành bại trong trận chiến. Mỗi trận hình có một hiệu quả đặc biệt khác nhau.

Nhân vật chính và đồng đội sẽ có thứ tự xuất chiến khác nhau, tùy vào việc sắp xếp trận hình. Có tất cả 8 trận hình khác nhau trong Chân Long Giáng Thế:

Thiên Trận tăng khả năng Chống đỡ:

Sơn Trận tăng Thủ vật lý:

Thủy Trận tăng Công kỹ:

Phong Trận tăng khả năng Né tránh:

Hỏa Trận tăng khả năng Bạo kích:

Địa Trận tăng Công vật lý:

 

Lôi Trận tăng khả năng Chính xác:

Trạch Trận tăng Công phép:

Có rất nhiều tướng trong Chân Long Giáng Thế để bạn kết hợp sắp xếp, riêng nhân vật chính bắt buộc phải có mặt trong trận hình. Quy tắc sắp xếp cơ bản thường là tướng có thủ cao đứng trước, tướng có công cao đứng sau.

Bắt đầu từ trận hình cấp 10 trở lên, mỗi cấp trận pháp sẽ tăng thêm 4000 điểm Tổng Lực - điểm số quan trọng quyết định khả năng xuất chiêu trước trong các trận PK.

Nhìn vào giao diện Trận Pháp cũng có thể biết tướng nào đang xuất chiến (Xuất), tướng nào đang trồng Dược Viên (Viên), tướng không có trạng thái là nhàn rỗi.

Trận pháp từ cấp 10 trở lên có thể bổ trí được 5 người.