Web game online chien thuat nhap vai moi hay nhat

Luyện Công

Sau những giây phút chiến đấu căng thẳng, bạn có thể ngồi "Luyện Công" để tăng kinh nghiệm đội ngũ mà thậm chí không cần Online.

Bạn có thể click chuột chọn Luyện Công hoặc ấn phím tắt  Z

Chỉ có các đồng đội đã xuất chiến trong đội ngũ mới nhận được kinh nghiệm khi luyện công.

 

Thông tin thời gian, điểm kinh nghiệm nhận được sẽ hiển thị tại góc

phải phía dưới màn hình.